resources/ezgif-5-cecfdb48b8.gif

НУР-СУЛТАН - ГОРОД ИННОВАЦИЙ

Публичные слушания


Жария тыңдаулар өткізу туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті «Астана Innovations» АҚ телефон (кәбіл) кәрізінде кәбіл орындарды пайдалануға ұсынуға қызметінетарифті бекітуге өтінімі бойынша жария тыңдаулар 2020 жылғы 10 наурызда сағат 11:00-де, Нұр-Сұлтан қаласы, Қорғалжын тас жолы 4а мекен-жайы бойынша, «Вега»  БО,  «Астана Innovations» АҚ мәжіліс залында, өтетіні туралы хабарлайды.

Осыған байланысты, жоғары көрсетілген байланыс қызметтеріне тарифтің жобасын талқылауға мемлекеттік органдардың өкілдерін, тұтынушыларды және олардың қоғамдық бірлестіктерін, бұқаралық ақпарат құралдарын, тәуелсіз сарапшылар мен табиғи монополия субъектілерін шақырамыз.

Талқылауға қатысқысы келетіндерді тіркеу үшін 57-89-69, 57-89-77 телефондары бойынша байланысуды өтінеміз. Қатысуға өтінімдер 2020 жылдың 4 наурызына дейін, сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін қабылданады.

Объявление о проведении публичных слушаний

Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан  сообщает о проведении публичных слушаний по заявке АО «Астана Innovations» на утверждение тарифов на услуги по предоставлению в пользование кабеле-места в телефонной (кабельной) канализации, которое состоится 10 марта 2020 года в 11-00 часов по адресу г. Нур-Султан, Коргальжинское шоссе,4а, БЦ «Вега», конференц-зал АО «Астана Innovations».

В этой связи, приглашаем на обсуждение проекта тарифов на вышеуказанные услуги связи представителей государственных органов, потребителей и их общественных объединений, средств массовой информации, независимых экспертов и субъектов естественных монополий.

Для регистрации желающих принять участие в обсуждении, просим обращаться по номеру 57-89-69, 57-89-77. Заявки на участие принимаются до 4 марта 2020 года, с 09.00 до 17.00 часов.